Please download Flash player here.

Wall of shame

Personen die "iets" bijzonders doen worden vaak geeerd met een bijzondere toekenning. Zo kennen wij natuurlijk in de voetbal- en muziekwereld de "Wall of Fame" en de "Hall of Fame". Personen die zich minder verdienstelijk maken, stiekem en hypocriet zijn, verbergen zich vaak. Vak-P zet ze toch in het "zonnetje" zodat anderen hun fouten niet maken.

Zo hebben we daar natuurlijk Gerard Tenniglo. Een tijd lang mocht deze meneer zich Stadiondirecteur noemen. In die positie was hij ook direkte contactpersoon van Vak-P. Vanaf het begin heeft het bestuur van Vak-P hem duidelijk gemaak dat "eerlijkheid het langst duurt". Helaas, had Gerard Tenniglo daar geen boodschap aan en ontstond er van zijn zijde uit een ralatie van "Pappen en nathouden". Dit soort relaties gaan uiteindelijk niet goed! Het ging zover, zonder in details te treden, dat het bestuur van Vak-P niet meer met Gerard Tenniglo aan een tafel wenste te zitten. Niet alleen Vak-P had problemen, ook de nieuwe commessarisen van FC Twente hadden dat na een gedegen onderzoek onder het personeel. Gerard Tenniglo moest dus vertrekken. Gelukkig, wat de club was al aardig vergiftigd.

Ook de baas van Gerard, Freek van Beusekom is een van de mensen die FC Twente aan de rand van de afgrond bracht. En ook hij was niet mans genoeg om met open vizier Vak-P tegemoet te treden. Achterklap, angst en geruchten deden hem zijn besluiten nemen. Al een meer dan een jaar stond er bij Freek van .Beusekom een Vak-P blikje bier op de vensterbank. Na de geruchtmakende rellen tegen FC Groningen thuis (2001) verdween plotseling het blikje. Freek van Beusekom wilde niet meer met Vak-P geassocieerd worden. Ook Freek van Beusekom diende in de periode van het aankomende faillisement van FC Twente te verdwijnen, na een ongeoorloofde aktie.

Eerlijkheid duurt het langst. Knoop dat maar in je oren. Vak-P is er nog steeds omdat ze altijd met open vizier strijden. Huichelaars vallen diep!

Eigenlijk is elk woord dat wij aan Andre Heil (Moordenaar van Erik Lassche).besteden een teveel. Waarom doen wij het dan? Eerst dachten wij dat Andre Heil, volgens de wet, zijn straf had gekregen en hoorden wij ook niet veel van hem. Totdat in de boeken van Paul van Gageldonk een verdraaid verhaal geschreven werd van de moord op Erik. Andre Heil probeerde zichzelf in een slachtoffer rol te drukken en dat is niet juist! Omdat wij geen boeken hebben moeten we het maar op deze manier doen.

En dat, Andre Heil, heb je aan jezelf te danken