Please download Flash player here.

Vereniging Vak-P

De supportersvereniging Vak-P telt op dit moment ongeveer 1500 betalende leden. In het nieuwe Arke-stadion zijn zij hoofdzakelijk afkomstig van de vakken 28 en 29. Bij ons maken wij geen onderscheid in geloof, bevolkingsgroep, plaats etc. Het belangrijkste is dat je FC Twente supporter bent.

Maar er geldt wel een bepaalde hierarchie; de Vak-P'ers die het langst bij de club lopen bepalen wat er gebeurt in het Home en op het Vak. Zij zijn ook de mensen die het home draaiende houden en bijvoorbeeld de sfeeracties op de tribunes uitvoeren. De oprichters van toen vormen nog steeds een belangrijke factor binnen de vereniging.

De leeftijd van de vaste bezoekers van het fraaie nieuwe supportershome onder de catacomben van het Arke-stadion (het enige supportershome dat een echte voetbalsfeer uitademt) ligt wel wat hoger dan in de beginperiode namelijk tussen de 22 en 40 jaar. Allemaal mensen van verschillend pluimage maar met één overeenkomst: Hun liefde voor de club FC Twente gaat heel erg ver.

Commissies Vak-P

Het bestuur van de Supportersvereniging Vak-P moet volgens de statuten samengesteld zijn uit een oneven aantal bestuursleden. Het huidige bestuur heeft gekozen voor het aantal van vijf en in de onderstaande samenstelling:

Ook zijn er diverse andere groeperingen binnen de vereniging actief die het bestuur werk uit handen nemen zoals onderstaande commissies

Redactie P-Talk

De redactie van de P-Talk heeft tot taak het drie keer per verenigingsjaar uitbrengen van het clubblad P-Talk. Het blad wordt aan alle leden, adverteerders en enkele andere van belang zijnde groepen zoals FC Twente, spelers/ technische staf en overige geledingen verzonden.

Barcommisie

De barcommisie vormt de basis van onze vereniging. Zij zorgen voor de bemanning van de bar en een mobiele tap in het supportershome. Op de vrijdag zijn er altijd minimaal twee personen aanwezig om bardienst te draaien, op wedstrijddagen zijn dit zeven personen.

Ultras Vak-P

Een van de belangrijkste taken van de Supportersvereniging Vak-P is het verzorgen van sfeeracties tijdens de thuiswedstrijden van FC Twente. In speciale gevallen zou dit ook tijdens uitwedstrijden kunnen.

Activiteitencommissie

Een belangrijke taak is het verzorgen van activiteiten gedurende het seizoen. Deze activiteiten kunnen het organiseren van een zaal- en of veldvoetbaltoernooi zijn of allerlei activiteiten in het supportershome zoals; zuipbingos, spelersavond, 'dartavonden etc.

Dartteams

De Supportersvereniging Vak-P heeft een dartteam dat deelneemt aan de Twentse Dartcompetitie. De deelnemers betalen de eigen contributie aan de dartbond.

Het team speelt eenmaal per twee weken de thuiswedstrijden in het supportershome van Vak-P. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur en zijn voor alle belangstellenden toegankelijk.

Internet

Vak-P onderhoudt in eigen beheer een internet-site: http://www.vakp.nl/.

Op deze site worden leden voorzien van informatie over de vereniging en worden interactieve mogelijkheden geboden.

Adressen Vak-P

Colosseum 77
7521 PP Enschede
053-4316189

Postbus 40261
7504 RG Enschede