Please download Flash player here.

Stadionverboden

Iedereen heeft er voordeel van dat voetbalwedstrijden goed verlopen. Ongeregeldheden kunnen gevolgen hebben voor de clubs. Via nationale en internationale regelingen kunnen aan clubs zware boetes worden opgelegd of kan zelfs uitsluiting van een team volgen voor deelname aan een bepaalde competitie. Zelfs indien die club geen enkel verwijt treft. Ze kunnen ook heel bepalend zijn voor de wijze waarop toeschouwers naar de wedstrijd kunnen.

De KNVB en overheid hebben dan ook maatregelen genomen om een ordelijk en veilig verloop van de voetbalwedstrijden te bevorderen. Een van die maatregelen is de mogelijkheid wangedrag te bestraffen met het opleggen van een stadionverbod en eventueel een aanvullende boete. Dit beleid is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden van de KNVB en de Richtlijn Termijn Stadionverboden.