Please download Flash player here.

De fusie, het ontstaan van de club.

FC Twente is ontstaan door een fusie tussen Sportclub Enschede (zwarten) en de Enschedese Boys (groenen). In die tijd was de rivaliteit tussen deze twee clubs onbeschrijfelijk groot. Voorbeeld is dat sommige mensen van Sportclub Enschede zelfs geen erwtensoep aten omdat dit de kleur had van de Enschedese Boys. Andersom droegen de spelers van de Enschedese Boys geen zwarte veters in hun schoenen. De rivaliteit tussen de clubs werd nog groter toen Sportclub Enschede het nieuwe stadion "Erve Diekman" toegewezen kreeg terwijl deze eigenlijk bedoeld was voor de Enschedese Boys. Dit omdat Sportclub Enschede een veel hogere sportieve status had.

In 1961 kwam de voorzitter A.F. Haccou van de Enschedese Boys met het bericht dat de club niet meer zelfstandig verder kon door de enorme schulden. Hij schreef een brief waarin voorzichtig werd gesproken over een mogelijke fusie tussen de Boys en Sportclub. Door deze brief ontstond er zoveel commotie dat Haccou werd gedwongen zijn voorzitterschap op te zeggen. Zijn functie werd overgenomen door Rombouts. Hij moest kiezen Sportclub proberen overvleugelen of voor altijd de tweede club blijven, hij koos voor het eerste.

De Boys namen nog een laatste poging. Voor elke thuiswedstrijd kochten de Boys een hele pagina in het plaatselijke Huis aan Huis blad om mensen te trekken, maar zonder succes. De publiekelijke belangstelling liep snel terug. Ook bij Sportclub ging het steeds slechter, de toeschouwersaantallen daalden lichtelijk en de financiële positie werd steeds slechter. Om de schulden af te lossen moest Sportclub steeds weer spelers verkopen.
In 1962 werd er de Stichting Voetbalbelangen Twente opgericht. Hier konden de clubs dan geld lenen en de stichting kreeg dan inspraak in de transfergelden van alle spelers. In totaal leende Sportclub 360.000 gulden waarvan na een jaar nog maar 100.000 gulden over was gebleven.
De voorzitter van Sportclub zag het niet meer zitten en vroeg bij de gemeente Enschede subsidie aan. Maar aangezien gemeente Enschede dit ook al bij de Boys geweigerd hadden konden ze niet anders dan ook hun vraag met nee beantwoorden. De situatie werd zo slecht dat er geen andere uitweg meer was dan een fusie tussen de twee clubs. De clubs gingen met elkaar om de tafel zitten maar dit had echter weinig geen zin omdat de twee clubs als grootste vijanden tegen elkaar aankeken. Door de gemeente werd toen de Commissie Betaald Voetbal samengesteld. Op 7 Januari 1965 kwam deze voor het eerst bijeen.
De Boys kwamen met A.F.H. Rombouts, H.H. Iliohan en L. Leeuw en Sportclub met P. Bakkenes, H. Olijve en H. Waldorf.
De twee partijen stonden onder leiding van de neutrale voorzitter J. van Marle. De partijen besloten om de twee weken te gaan vergaderen. Voor de pers werden de ontmoetingen geheim gehouden. Door het goede werk van van Marle werden de twee partijen het snel eens en al tijdens de 3e vergadering werd er gekozen voor de naam FC Twente '65. De clubkleuren werden, rood shirt, witte broek en rode kousen met een witte rand. Nu moesten alleen de leden van Sportclub en de Boys nog instemmen.
Omdat de twee partijen er toch niet uit zouden komen werd er besloten om te gaan stemmen. Om fraude te voorkomen werd deze stembus direct verzegeld. De leden van Sportclub en de Boys gingen in de nacht van 14 April 1965 afzonderlijk stemmen. De uitslag van Sportclub was: 97 voor, 68 tegen en 2 geen mening. De uitslag bij de Boys was: 227 voor, 146 tegen en 9 geen mening. Alles leek geregeld tot de volgende tegenslag zich meldde.

De reglementen van de K.N.V.B. bleken niet in orde te zijn en de schulden van de Boys bleken toch hoger te zijn dan dat men zei. Op 10 Juni 1965 werden alle leden weer bij elkaar geroepen voor een vergadering in het Parkhotel. Sportclub meldde zich terug te trekken uit FC Twente '65 als een "FC Twente-in-verenigingsvorm." De stemming gaf: 55 voor, 43 tegen en 7 blanco. Binnen 24 uur werd alles toch nog geregeld. De verenigingvorm werd afgeblazen en FC Twente ging zich aanmelden als stichting.

Op 1 juli 1965 was de oprichting van FC Twente een feit.