Please download Flash player here.

Verklaring van Vak-P, de Vriendenkring en Bagpipe

De afgelopen periode hebben wij, zoals de club wenste, ze vooral rust geboden. Op deze manier zijn er dadelijk bij uitblijven van een werklustige, gepassioneerde spelersgroep, ook geen excuses over storende factoren in de voorbereiding. Aan dhr. Schreuder willen wij geen woorden meer vuil maken. Spelers die onder zijn bewind als versterkingen werden gehaald, zijn inmiddels ook alweer vertrokken. Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat hij eigenhandig ons gelijk zal aantonen.

Ted van Leeuwen en Gerald van de Belt zijn puinruimers en complimenten voor het werk dat zij reeds hebben verricht. Echter zijn ze pas net ingestapt, logisch dat zij zich momenteel in elke uiting volledig en uitsluitend op de toekomst richten. Wij kunnen echter niet zo makkelijk over het recente verleden heenstappen.

Voor ons is er binnen de club echter nog te weinig veranderd, de grote schoonmaak dient naar onze mening nog steeds plaats te vinden, met name op bestuurlijk niveau.

Om die reden hebben wij zojuist bij de club te kennis gegeven dat wij een onafhankelijk onderzoek eisen. Dit om als nog de verantwoordelijken in het daglicht te krijgen. Maar ook met name te voorkomen dat we ooit weer in een soortgelijke situatie terecht zullen komen. Hiervoor hebben wij een aantal suggesties gedaan en wensen wij met de bestuurders in overleg te treden.

We houden jullie op de hoogte.