Please download Flash player here.

Sophie op 3 met Feyenoord hooligans

Naar aanleiding van de BNN  uitzending "Sophie op 3" op 4 januari 2009 waarin Feyenoord "hooligan" Andre Heil zijn versie op de moord op Erik Lassche geeft, hebben wij, na overleg met direct betrokkenen rondom Erik Lassche, kontakt met de verantwoordelijke redactie van BNN gezocht.

 Wij hebben in een goed gesprek onze bezwaren tegen deze uitzending geuit en gevraagd of wij de band van de vooraf opgenomen uitzending konden bekijken. Daar had BNN geen bezwaar tegen en vrijdag 2 januari 2009 hebben we inderdaad de betreffende uitzending bekeken.
Ons verzoek om de passage over Erik te schrappen is jammer genoeg niet gehonoreerd.

Wij betreuren het dat 17 jaar na dato deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van FC Twente en Vak-P opnieuw in de publiciteit wordt gebracht. Met alle mogelijke gevolgen vandien. 

De journalistieke waarde die deze uitzending zou moeten hebben, weegt naar ons idee niet op tegen de gevolgen die vooral voor de direct betrokkenen zeer pijnlijk kunnen zijn.

Wij willen met nadruk stellen dat dit de versie van Andre Heil is. Een reëel verslag over de nacht van 8 december 1991 is te vinden op www.vakp.nl (historie)