Please download Flash player here.

Kort geding - part II

Vandaag is het kortgeding tegen de Gemeente Heerenveen verloren. Hun
blijven bij het standpunt dat er een dreigende situatie is ontstaan.
Ze zijn daar in het Noorden vast niet veel gewend aangezien hun
het wiebelen van de bus en het urineren tegen de hekken als dusdanig
beoordelen.

Feit is dus; we hebben verloren dus de BOYCOT blijft van kracht
Wij gaan er dan ook vanuit dat de wedstrijd rustig zal verlopen
en daarom hebben wij er alle vertrouwen in dat wij volgend jaar met de
auto naar Heerenveen mogen afreizen.

Meer informatie volgt.