Please download Flash player here.

Contributie 2009/2010

In de week van 27 april 2009 worden de acceptgiro's voor de contributie 2009-2010 verstuurd. De contributie bedraagt wederom € 20,00.

De laatste weken zijn tientallen supporters voor volgend seizoen lid geworden van Vak-P. Wij verwelkomen deze nieuwe leden van harte. Het bestuur van Vak-P houdt voor volgend seizoen serieus rekening met een verdere groei van het ledenbestand. Mede gezien de nieuwbouw van ons grotere supportershome is de ledenstop dan ook verruimd van 2.000 leden naar 2.500 leden. Om ook voor volgend seizoen verzekerd te zijn van het lidmaatschap van Vak-P verzoeken wij de huidige leden om de contributie vóór 1 juni 2009 aan ons over te maken.