Please download Flash player here.

Aanpassing supportershome

Nieuws item

Het bestuur van Vak-P heeft de afgelopen maanden op aandringen van FC Twente een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren betreffende de inrichting van het huidige supportershome. Dit nav een reeks klachten welke FC Twente heeft ontvangen, over agressieve fans. E?n van de aspecten die uit dit onderzoek naar voren kwam was de kleur van de wanden. Uit de rapportage bleek namelijk dat deze een opruiende en agressieve werking zou hebben op het gedrag van de aanwezigen. Vak-P heeft daarom op aandringen van FC Twente de kleur van de wanden gewijzigd in een egale en rustige kleur grijs...