Please download Flash player here.

Kort geding om home open te krijgen donderdag 3 augustus

Nieuws item

Met een juridisch kort geding dat wij voeren tegen burgemeester Den Oudsten proberen wij het supportershome heropend te krijgen. In dit kort geding maken wij bezwaar tegen de sluiting van het home en het intrekken van onze horecavergunning. De almelose bestuursrechter R. Jue buigt zich hier donderdag a.s. om 9.30 uur over. Als de rechter beslist dat we eventueel weer open mogen zal dit tijdelijk zijn totdat er een definitief besluit is genomen over het bezwaarschrift dat wij hebben ingediend tegen de sluiting van het home. Omdat het nog vele weken kan duren eer daar meer over bekend is hebben we besloten dit kort geding te voeren om tussentijdse voorzieningen aan te vragen en dus tot die tijd eventueel weer het home te mogen heropenen. Het besluit dat de bestuursrechter a.s. donderdag neemt zal op basis van het ingediende bezwaarschrift zijn. Echter het hier een "snelle" procedure betreft zal het bezwaarschrift marginaal getoetst worden.