Please download Flash player here.

Home dicht, uitleg ernst van de situatie.

Nieuws item

Aangezien veel leden niet goed begrijpen welke gevolgen de situatie van de sluiting van ons home heeft, volgt hier nadere uitleg. DE SITUATIE IS ZEER ERNSTIG De Burgemeester van Enschede heeft het home voor ??n jaar gesloten. Niet tot 1 oktober 2006 zoals velen denken. De sluiting tot 1 oktober 2006 was in eerste instantie door onszelf vastgesteld omdat wij eerst wilden inventariseren wat er nu daadwerkelijk allemaal speelde in het home. Toen bleek dat er in het home niets aan de hand was hebben wij de door onszelf opgelegde sluiting opgeheven. De sluiting van de burgemeester blijft van kracht. Alle activiteiten van en door Supportersvereniging Vak-P zijn tot nader order opgeschort. Dit betekend onder andere dat er niet aan de volgende uitgave van P-Talk gewerkt wordt, dat er geen sfeeracties in het stadion zijn en dat de trommels uit het home niet gebruikt worden. Het home is immers gesloten en elke oneigenlijke toegang kost ons duizenden euro?s. Ook wordt er voorlopig geen kaartverkoop voor uitwedstrijden geregeld. Door sluiting van het home mist Supportersvereniging Vak-P een dermate groot bedrag aan inkomsten, dat het voortbestaan van onze vereniging ernstig in gevaar komt. De huur en andere kosten gaan immers gewoon door. Daarnaast zijn de uitgaven voor juridische ondersteuning ook aanzienlijk. Het bestuur van Vak-P houdt er ook ernstig rekening mee, dat onze vereniging volgend jaar niet meer bestaat. Tevens zal dan het huurcontract opgezegd worden en is er geen supportershome Vak-P meer. Op dit moment bewandelt het bestuur de juridische weg en doen wij er alles aan om de vereniging en het home van de ondergang te redden. Helaas ontvangen wij daarbij weinig tot geen steun van FC Twente. Bestuur, directie en Raad van Commissarissen van FC Twente houden zich geheel afzijdig. Toch wel vreemd, omdat wij als offici?le geleding toch minimaal morele ondersteuning hadden verwacht. In slechte tijden leert men z?n vrienden kennen, zullen we maar zeggen? Wij hopen dat wij met het bovenstaande jullie bewust hebben gemaakt over hoe ernstig de situatie is. Wij verwachten dat jullie het bestuur van Supportersvereniging Vak-P op alle denkbare manieren ondersteunen. Denk er maar eens over na of je het leuk zou vinden bij de Vriendenkring??.. Bestuur Supportersvereniging Vak-P Enschede